Godzina W

Temat konieczności wybuchu Powstania Warszawskiego nie schodzi z ust historyków do dziś. Pojawiają się głosy, że mieszkańcy Warszawy nie chcieli powstania tak naprawdę, że to była decyzja polskich władz podziemnych. Jednak warto zauważyć pewno zdarzenie. Otóż kilka dni przed wybuchem, niemcy spodziewali się jakichś przewrotów, więc gubernator Fischer wydał rozporządzenie, by mieszkańcy stolicy stawili się do przymusowych robót. Prace te miały na celu zbudowanie okopów, ułożenie worków z pi,askiem dla obrony wojsk niemieckich. Stawiła się setka ze spodziewanych stu tysięcy i to głównie niezdolnych do pracy. Przebieg powstania jednak od początku szedł źle. Polacy nie przechwytywali odpowiedniej ilości zrzutów angielskich, wojska rosyjskie, na które tak liczono, które stacjonowały już na drugim brzegu Wisły nie wkroczyły do stolicy, a Stalin nazwał powstańców bandytami. Wyliczono, że powstanie potrwa tylko trzy dni. Powstańcy bronili się sześćdziesiąt trzy, w skandalicznych warunkach, bez jedzenia, broni, leków, snu. Kolejnym argumentem przeciwko powstaniu jest to, że w ramach odwetu za akcje powstańcze, postanowiono eksterminować całą ludność warszawską i spalić całe miasto.

Leave a Comment