Mały Sabotaż

Reakcje ludzi po wkroczeniu do Polski wojsk niemieckich były różne. Jedni chcieli przeczekać zagrożenie, żyć cicho, nie wychylać się, inni zaś pomagali Niemcom, chętnie wpisywali się na volkslistę. Na szczęście wielu było bohaterów, którzy każdym czynem chcieli uprzykrzyć życie okupantowi. Akcje tych wielkich, choć często młodych ludzi nazywamy akcjami małego sabotażu. W ich ramach polacy wypisywali prześmiewcze hasła na murach (słynne “tylko świnie siedzą w kinie”, gdyż naziści używali kin do celów propagandowych), ataki gazem, ulotki, zrywanie flag okupantów ze swastyką, a w miejsce zawieszanie flag państwa polskiego. Mocno rozpowszechnił się też zwyczaj malowania liter P i W w kształcie kotwicy. Skrót oznaczał “Polskę walczącą”. Częste stało się też wybijanie okien w sklepach polaków sprzyjających niemcow. Mocno atakowano w ten sposób np. fotografów, którzy w witrynach umieszczali zdjęcia niemieckich oficerów. Uprzykrzano życie także kobietom niemieckich oficerów, niszcząc kwasem ich odzież.

Leave a Comment