ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Krakowianie mogliby skrytykować tę propozycję jako mało ambitną, z góry sytuującą ich miasto na pozycjach outsidera a nie lidera w życiu operowym kraju. Wychodząc z takich przesłanek mogliby zażądać, by wy­budować w tym mieście operę nie mniejszą niż np. Teatr Wielki w Warsza­wie. Rozważmy zatem czy warto budować tak duży obiekt. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zbadać, czy istnieje możliwość substytuowania liczby miejsc przez liczbę przedstawień. W tym celu anali­zowałem współczynniki korelacji liniowej dla liczby miejsc (x2), liczby przedstawień (x4), liczby miejsc udostępnionych (xs) oraz liczby widzów (x6). W obu tych latach liczba widzów najsilniej skorelowana jest z liczbą miejsc udostępnionych, a najsłabiej — z liczbą przedstawień. Dla zbadania, jaki jest wpływ liczby przedstawień po wyłączeniu wpływu liczby miejsc i liczby miejsc udostępnionych, obliczyłem współczynniki korelacji cząstko­wej.

Leave a Comment