Rozwód swoich rodziców

Jaki niewyobrażalny ciężar spoczywa na ich barkach, jeśli to one muszą one przejąć odpowiedzialność za rozbite i skłócone małżeństwo rodziców! Dzieci są z pewnościąjednym z powodów decyzji o dalszym, wspólnym życiu rodziców. Można na pewno znaleźć jeszcze inne przyczyny, które najczęściej dotyczą wyłącznie partnerów. Z reguły pragnienia dotyczące partnera są wygórowane, dlatego zostają przeniesione na dziecko, w celu ochrony samego siebie przed kolejnym zranieniem. Najczęściej rodzice nie chcą konfrontacji z prawdą o ich małżeństwie lub partnerstwie. Wysiłek szczerej rozmowy opłaca się również dlatego, iż może okazać się drogą, na której ponownie odnajdą oni siebie nawzajem. Jeżeli wyrażamy nasze pragnienia, to z pewnością szybciej zostaniemy wysłuchani, niż wtedy, gdy tylko czynimy sobie nawzajem wyrzuty. Nasz partner czuje wtedy, że wciąż jeszcze jesteśmy nim zainteresowani, że w naszym wnętrzu wcale nie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że musimy zadowolić się dzieckiem w roli zastępczego partnera.

Leave a Comment