Cierpienie

Staje się wkrótce nieodłączną częścią życiowego doświadczenia dziecka, nic więc dziwnego, jeśli na nowo kształtującej się osobowości pozostawi bolesne rany. Podczas jednego ze spotkań, w którym uczestniczyło sto osób, poruszałam temat problemowej rodziny. Potem poprosiłam, aby podnieśli ręce d uczestnicy, którzy uważali, że rodziny, w których się wychowali, odpowiadały omawianemu modelowi. Około osiemdziesięciu procent obecnych uniosło w górę ręce. Mimo trudnych doświadczeń z dzieciństwa, do których się przyznawali, wszyscy sprawiali wrażenie, przynajmniej powierzchowne, osób zupełnie normalnych. Powstaje zatem pytanie, jak udało im się przetrwać okres rozwoju w problemowym środowisku rodzinnym? Podejmując próbę wyjaśnienia złożonych procesów, jakie składają się na ¡obowość człowieka, narażamy się niechybnie na ryzyko pewnych uproszczeń, na przedstawienie obrazu psychiki, który będzie niepełny.

Leave a Comment