Poeci powstania

Krytyczne sytuacje, chwile próby zawsze są natchnieniem dla artystów. Krzysztof Kamil Baczyński, najbardziej znany poeta okupacyjnej polski wyczuł ducha warszawiaków i napisał wiersz “Oddycha Miasto” traktujący o rychło zbliżającej się zemście. Niestety, zginął w pierwszych dniach powstania. Wiersze, czy też piosenki powstańców często miały charakter żartobliwy, niedostatki próbowały obrócić w żart, tak więc w “Pałacyku Michla” mamy fragment “…choć na Tygrysy mają Visy…”. Chodzi oczywiście o brak ciężkiego sprzętu po stronie Polskiej. Są też podniosłe, acz smutne modlitwy, jak słynna modlitwa “o karabiny” do Matki Boskiej. Najsłynniejszym jednak wierszem z okresu powstania warszawskiego jest “Żądamy amunicji” Zbigniewa Jasińskiego. Wiersz ten był odpowiedzią, na opieszałość sprzymierzeńców. Wszyscy przecież oczekiwali informacji gdzie odbyły się zrzuty, radiostacje jednak nadawały wciąż smętny, acz wychwalający męstwo chorał Kornela Ujejskiego. Jasiński nie wiedział jednak, że chorał ten był szyfrem, informującym ze zrzutów tego dnia w ogóle nie będzie.

Leave a Comment