W poszukiwaniu rozwiązania

Przyjąć odpowiedzialność, znaczy również znaleźć rozwiązanie. Kiedy już przyznamy się także przed samym sobą, że jesteśmy odpowiedzialni, natychmiast staje się oczywiste, że należy coś z tym zrobić. Przykład, którym mam zamiar się posłużyć, może się wydać mało znaczącym incydentem komuś, kto usilnie walczy z przeciwnościami losu, aby utrzymać przy życiu swój związek małżeński albo dla kogoś, kto boleśnie doświadczył zdrady rujnującej zażyłą relację z kimś bliskim. Wydaje się, że czyjeś denerwujące nawyki, o których mam zamiar wspomnieć, pozornie bez znaczenia, zachwiały w posadach lub zniszczyły relacje międzyosobowe w małżeństwie albo też między przyjaciółmi. Czyjeś nie wypowiedziane uprzedzenia, niechęć przebaczenia, obwinianie innych, może z czasem wznieść między ludźmi bariery nie do przebycia. Ludzie nie znajdują rozwiązania dla całego szeregu problemów, ponieważ nikt się do nich nie przyznaje, nikt nie chce przyjąć na siebie odpowiedzialności, jaka wynika z faktu, że zaistniały.

Leave a Comment