Edukacja najmłodszych kluczem do sukcesu w przyszłości

Musimy umieć uczyć najmłodszych. W szkołach podstawowych panuje przekonanie, że największą krzywdą jest pozostawienie dziecka na drugi rok w tej samej klasie. Niestety ten stereotyp pokutuje w większości szkół podstawowych. Powinniśmy zmienić podejście. Jeśli dziecko Ne nauczyło się pisać, liczyć i dodawać w określonym zakresie to naprawdę lepiej będzie, jeśli pozostanie w tej samej klasie. Lepiej, jeśli dziecko pójdzie z ugruntowaną wiedzą ze szkoły podstawowej, żeby w gimnazjum nie miało problemów. Nauczyciele w gimnazjum później muszą się starać jakoś wyśrodkować pozom prowadzenia lekcji do wszystkich uczniów, a przez wiele niedociągnięć w młodszych klasach poziom często jest niski. Nauczyciele w szkołach podstawowych wiele dzieciom puszczają mimo uszu a tak zdecydowanie nie dają im forów tylko pakują w kłopoty, warto o tym pomyśleć, gdy znowu będziemy chcieli dać promocję uczniowi do następnej klasy. Lepiej, gdy dziecko może w jakiś sposób wyrównać swój poziom w szkole podstawowej, niż gdy później musi nadrabiać spore zaległości w gimnazjum.

Leave a Comment