Wzór Podania o Przedłużenie Umowy: Jak Poprawnie Napisać Prośbę

Wzór Podania o Przedłużenie Umowy: Jak Poprawnie Napisać Prośbę

Nie ma nic gorszego niż zbliżający się koniec umowy bez pewności, czy zostanie przedłużona. Dlatego ważne jest, aby napisać odpowiednie podanie o przedłużenie umowy i przekonać pracodawcę do kontynuowania współpracy. W tym artykule przedstawimy wzór podania oraz przydatne wskazówki, które pomogą Ci napisać skuteczną i profesjonalną prośbę o przedłużenie umowy.

  1. Wstęp

W pierwszej części podania o przedłużenie umowy, należy pokrótce przedstawić swój aktualny status i podziękować pracodawcy za dotychczasową współpracę. Możesz zacząć od zwrotu: “Szanowny Panie/Pani [imię i nazwisko],”.

Następnie opisz swoją funkcję, okres trwania umowy oraz wartość, jaką wniosłeś do organizacji podczas swojej pracy. Podkreśl, jak bardzo doceniasz możliwość współpracy dotychczasową oraz jak bardzo jesteś zadowolony z efektów, jakie udało Ci się osiągnąć.

  1. Powody przedłużenia

W drugiej części podania, przedstaw swoje argumenty i powody, dla których chciałbyś przedłużyć umowę. Wymienione powody powinny być uzasadnione i oparte na konkretnej wartości, jaką wniesiesz do firmy w dłuższej perspektywie. Możesz skupić się na swoim rozwoju zawodowym, osiągnięciach i projektach, które chciałbyś kontynuować. Pamiętaj o podkreśleniu zalet dłuższej współpracy i swojego zaangażowania w rozwój organizacji.

  1. Plan na przyszłość

W tej części opisz swoje plany i cele na przyszłość oraz jak zaangażowanie firmy jest niezbędne do ich realizacji. Wymień konkretne projekty czy zadania, które chciałbyś podjąć oraz jak ich wykonywanie przyczyni się do dalszego rozwoju organizacji. Podkreśl swoje kompetencje i umiejętności, które umożliwią Ci skuteczne realizowanie swoich celów.

  1. Przedstawienie korzyści

Ważne jest również przedstawienie korzyści, jakie pracodawca odniesie z przedłużenia Twojej umowy. Możesz wymienić przykłady efektów, jakie osiągnąłeś podczas dotychczasowej współpracy oraz jakie korzyści niesie ze sobą kontynuowanie pracy z Tobą. Mogą to być osiągnięcia finansowe, zwiększenie sprzedaży, podniesienie jakości produktów czy usług, czy poprawa relacji z klientami.

  1. Propozycja warunków

W tej części podania, zaproponuj konkretne warunki przedłużenia umowy. Może to dotyczyć okresu przedłużenia, wynagrodzenia lub innych ustaleń istotnych dla obu stron. Podaj swój punkt widzenia, odnoszący się do warunków, które są dla Ciebie istotne, ale jednocześnie uwzględniające korzyści dla pracodawcy.

  1. Podsumowanie

W podsumowaniu podania o przedłużenie umowy, powtórz swoje główne argumenty i podziękuj pracodawcy za rozważenie Twojej prośby. Wyraź nadzieję na pozytywną decyzję i gotowość do dalszej współpracy. Nie zapomnij podać swoich danych kontaktowych, aby pracodawca mógł się z Tobą skontaktować.

  1. Zakończenie

Zakończ podanie o przedłużenie umowy formalnym zwrotem, takim jak: “Z wyrazami szacunku,” lub “Z poważaniem,”, po czym podaj swoje imię i nazwisko. Zamknij podanie swoim podpisem.

Podsumowując, wzór podania o przedłużenie umowy powinien opierać się na rzetelnej argumentacji i konkretach. Pamiętaj o wyrażeniu wdzięczności za dotychczasową współpracę, przedstawieniu powodów przedłużenia, planach na przyszłość, korzyściach dla pracodawcy, proponowanych warunkach oraz podsumowaniu głównych argumentów. Działając zgodnie z tymi wskazówkami, zwiększasz swoje szanse na przedłużenie umowy i kontynuację satysfakcjonującej dla obu stron współpracy.

Leave a Comment