Zastosowanie dyscypliny prowadzi do harmonii, szczęścia i spełnienia

Pokój serca staje się udziałem człowieka, który najpierw odsłania rany swej duszy i pozwala je zaleczyć. Poczucie zaspokojenia pojawia się wtedy, gdy zakończona zostanie praca, która wymaga dużego wysiłku. Szczęście bowiem osiągnąć można doświadczając w życiu pełni, bez uciekania się do kłamstw, bez wykrętów, skrótów i uników. W zeszłym roku, w czasopiśmie „The Sower” (Siewca) opublikowano wywiad z Garvanem Byme, dwunastoletnim chłopcem, którego ciało pozostało w rozwoju na poziomie pięcioletniego dziecka. Chłopiec cierpiał a chorobę szpiku kostnego. Odważnie mówił o swojej chorobie i o śmier- i, która była realną możliwością obrotu sprawy. Powiedział: „Kiedyś Dzmawiałem o tym z mamą, ona powiedziała mi o chorobie i o tym, co loże się stać. Nie bałem się, powiedziałem jej: Cieszę się, że mogę z tobą tym mówić, to mi pomaga, czuję się lepiej. Inne dzieci może nie lubią Dzmawiać o śmierci i o tych rzeczach, bo mogą się bać, ale ja widzę, że omaga mi to, jeśli się o tym mówi. Dodaje mi to odwagi”.Kiedy niedługo po przeprowadzeniu tej rozmowy Garvan umarł, jego latka na pewno z ulgą myślała o tym, że nie unikała w rozmowie z synem :go trudnego tematu. Spoglądając uczciwie w oczy śmierci, Garvan mógł r pełni przeżyć te dni, które mu pozostały. Wielu osobom dane jest żyć użo dłużej niż temu chłopcu, jednak mogą nigdy nie doświadczyć takiej ełni, jaka stała się jego udziałem, dlatego że starają się za wszelką cenę niknąć cierpienia.

Leave a Comment