Psychologia

Najczęściej w grę wchodzi każda psychologia, która uzmysławia nam czytelnikom o wiele więcej zachowań ludzkich. Tak więc u podstaw tego kierunku psychologii zwanych psychologią postaci dowiedzieć się można o iluzji wywoływanej dwoma mrugającymi na przemian światłami. Więcej możemy powiedzieć na temat koncepcji życia psychicznego jako kompleksu zjawisk elementarnych. Dlatego z tej koncepcji pochodzi termin gestalt, który założył Federick Perls. Polega ona na doświadczaniu zjawisk nam nieznanych, o rozpoznawalnych figurach fałszywych albo prawdziwych. Proces terapeutyczny pozwala każdemu człowiekowi zrozumieć drogę do swojego ja, poprzez doświadczenia, charakterność pracy i wykonywania codziennych obowiązków. Proces gestalt dotyczy oderwania się od męczących sytuacji i rutynowych spraw, przynoszących stres oraz brak harmonii wewnętrznej. W dodatku jego uczestnicy wykazują śmiałość i wielką chęć oderwania pępowiny od zobowiązań im niesprzyjających, nie sprawiających radości. Poszerza ona świadomość bycia sobą, znania swoich myśli i uczuć.

Leave a Comment