Pisanie

Na co dzień posługujemy się słowotwórstwem, dużo rozmawiamy wyrażając swoje opinie na dany temat. Dlatego też werbalna strona wiedzy jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka, ponieważ rozświetla rzeczywistość, a przy tym umożliwia dalszy rozwój moralny. Tak samo dziecko zaczyna swoją naukę poprzez beztreściwe komunikowanie z dorosłymi, z opiekunami, wychowawcami w przedszkolu i w szkole. Werbalna strona wiedzy odbywa się poprzez bodźce odpowiedzialne za mowę, przetwarzanie myśli, mądre argumentowanie danej sytuacji itp. Dobrze wiemy, iż następuje to już w pierwszych miesiącach życia człowieka – dziecka, które zaczyna swój język od słowa mama, tata. Najbardziej odpowiedzialni są więc rodzice, który prowadzą pierwsze rozmowy z dzieckiem, które nabiera odpowiednich nawyków w mowie, nauce języka polskiego. Stąd też werbalna strona wiedzy powinna być przekazywana w taki sposób dzieciom, aby im pomóc w przygotowaniu do dalszej edukacji w szkole. Szczególnie etap dzieciństwa ma pod tym względem największy wpływ na dorosłe życie.

Leave a Comment