W WARUNKACH PRODUKCJI TOWAROWEJ

Nikt nie może tu być sprzedawcą, jeżeli nie jest nabywcą, i nie może być nabywcą, nie będąc sprzedawcą. ( W warunkach produkcji towarowej — przyp. M.S.) trudność, której doświadcza sprzedawca […] wynika jedynie z tego, że nabywca łatwo może odroczyć powrotną przemia­nę pieniądza w towar. Ta trudność przemiany towaru w pieniądz, trudność doprowadzenia sprzedaży do skutku, stąd tylko się bierze, że towar musi być przekształcony w pieniądz, pieniądz zaś bynajmniej nie musi być na­tychmiast przekształcony w towar, czyli że sprzedaż i kupno mogą się od siebie oddzielić”. Marks analizuje tu jeden z możliwych przypadków, mianowicie ten, w którym właściciel pieniądza nie doświadcza przymusu dokonania nie­zwłocznego zakupu towaru. Możliwa jest takż2 sytuacja, w której właściciel towaru nie doświadcza przymusu sprzsdaży, wymiany towaru na pieniądz.

Leave a Comment