Krótkowzroczne rodzicielstwo

Rzadko zastanowią się ad skutkami swojej nadopiekuńczej postawy wobec dzieci. Rodzice nadopiekuńczy ochraniają dziecko przed przykrościami życia, tłoczą jego błędy i sami wybawiają je z każdej trudności nawet wtedy, dy jest już na tyle dorosłe, by samemu radzić sobie z tymi trudnośdami stawić czoła konsekwencjom. Dziecko w takiej sytuacji nie ma nawet kagi, by na własnych barkach odczuć wagę własnych spraw i nauczyć się ik najskuteczniej je rozwiązywać- Gdy zas osiąga wiek dorosły, nie najduje odpowiedzi, ani nie rozumie przyczyn własnych błędów i natych- liast wokół siebie szuka kozłów ofiarnych, osoby, na które można by rzudć winę. Pewien znajomy mężczyzna poświędł na ratowanie swojego rnąbmego syna dużo czasu, siły i ogromną ilość pieniędzy. Po tym rezystkim ktoś z jego roztropnych przyjadół poradził mu, aby pozwolił wojemu synowi na własnej skórze odczuć konsekwencje własnych czynów, iie przyszło to łatwo ojcu, który był w stosunku do swojego syna adopiekuńczy, lecz gdy w końcu potraktował go w sposób odpowiedzialny, tamten ku radośd swego ojca „opamiętał się” i nie sprawiał już takich kłopotów.

Leave a Comment