Artyści

Bywają tacy artyści, którzy posługują się ciekawymi źródłami informacji dla tworzenia dzieł sztuki. Mamy tutaj na myśli szczególnie współczesnych plastyków, którzy mają wiele pomysłów, albo i dostęp do starych książek z odpowiednimi treściami i zdjęciami. Na przykładzie jednej malarski, tworzy ona dzieła wielkoformatowe z zastosowaniem wycinków z książek głównie XIX wiecznych. Jaki miała do nich dostęp tego nie zdradziła. Jednak poprzez owe wycinki, artystka ułatwia odbiorcy pozyskanie wiedzy na temat sensu obrazu, o czym on opowiada, dlaczego składa się np. tylko z jednego kręgu i posklejanych różnych tekstów. Najciekawsze jest to, iż patrząc na obraz z daleka, w ogóle nie widać, że składa się z kawałków papieru książek XIX wiecznych. Pokazują one raczej zarys, formę dzieła, gdzie tak naprawdę to druk nakreśla owy kształt, szarość i zagadkę. Jednak podchodząc bliżej do obrazu widzimy malarstwo z cytatami, których skrawki możemy sobie odczytać, dzięki czemu wiedza może być jasna. Przybliża to odbiorcę do emocji artysty jako autora wykonanej pracy.

Leave a Comment